Философия на обученията

Философската основа на нашите тренинги
Положителна промяна и развитие на поведенческите стратегии на служителите в сферите на управлението и продажбите, за успешна бизнес политика в дългосрочен план.
Ние изхождаме от един цялостен образ на човека, за да може всеки един участник да се развива според заложбите си и да влага силните си качества за напредъка на фирмата.

Вашата цел определя пътя.
Какво можете да очаквате от нас?
Компетентна фирма с бизнес-треньори, експерти от практиката , които имат само една цел пред себе си: да Ви подкрепят лично в постигането на Вашите цели.
Необходимо е време, за да бъдат породени промени в мисленето, нагласите и поведението на всеки човек. Затова нашите тренинги  са с интервал от 3-4 седмици между отделните дни, и с конкретни, практически насочени упражнения, което е гарантът за Вашия успех.

Защо постигаме резултати?
Успешните хора правят фирмата успешна!
  • Изграждаме компетенции, а не само отделни умения
  • Развиваме силните страни на всеки един участник
  • Предизвикваме системна и целенасочена промяна  в онези нагласи и поведенчески стратегии, които не носят личен и професионален успех
  • Непрекъснато следим резултата от практическото приложение на новите нагласи, знания и умения
Как постигаме резултати?
Промяната и успехът изискват време…… и практика!
  • Тренингите са интервални – между отделните дни има разстояние от 3-4 седмици,в рамките на които участниците практикуват новите нагласи и умения на работното си  място
  • Тренингите са изключително практически насочени и протичат изцяло под формата на практически упражнения, ролеви игри, симулации на реални ситуации, анализ и обратна връзка
  • Практиката протича в съответствие с предварително изготвен план
  • Резултатите се проследяват непрекъснато
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.