Отворени програми

Всички места са заети


„Лидерство чрез комуникация“
Ден 1 14 септември - четвъртък
Ден 2 28 септември - четвъртък
Ден 3 24 октомври - вторник
Ден 4 16 ноември – четвъртък
Ден 5 07 декември – четвъртък
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.