Продажби и търговски умения

Цели на тренинга
 • Повишаване на мотивацията и самочувствието на търговеца
 • Преосмисляне на традиционните търговски нагласи
 • Повишаване на личното въздействие и способността за убеждаване
 • Подобряване на уменията за проучване на нуждите и проблемите на клиента
 • Усъвършенстване на уменията за въздействащо представяне на продукта или услугата
 • Развитие на умения за управление на търговския процес – първоначална среща, търговски разговори, ценови преговори, писмено предложение, приключване на продажбата
 • Усъвършенстване на уменията за изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите
 • Подобряване на уменията за справяне с оплаквания
 • Водене на разговор и обсъждане на проблеми в екипа
 • Придобиване на умения за ефективни телефонни разговори
 • Личностно развитие
Програмата цели да постигне тези резултати чрез 5-етапна тренинг програма в рамките на 4-5 месеца, и последваща 3-етапна програма 8-10 месеца след първоначалния тренинг.


Съдържание на тренинга

Програмата обхваща всички аспекти на продажбите, консултирането и обслужването на клиенти. Основните теми включват:
 • Самомотивация на търговеца
 • Подготовка за продажбата и преговорите
 • Разкриване на нуждите и проблемите на клиента
 • Убедително общуване лице в лице, по телефона или в писмена кореспонденция
 • Изкуството на преговорите, воденето на дискусия и убеждаването
 • Принципи на преговорите
 • Техники за приключване на продажбата
 • Справяне с възражения
 • Справяне с оплаквания и използването им за изграждане на взаимоотношения с клиента
 • Представяне на продукта пред по-широка аудитория
 • Ценови преговори

Целева група

Тренинг програмата е необходима на всеки, който се занимава с продажби, привличане, задържане и обслужване на клиенти.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.