Екипен коучинг

Екипният коучинг е съвременен и ефективен начин за подобряване на продуктивността на един екип, и способността му да постига резултати. Той представлява структуриран и фасилитиран от екипния коуч процес, който помага на членовете на екипа да осъзнаят силните и слабите страни на екипа, факторите за продуктивност и постигане на резултати, както и конкретните стъпки за подобряване на ефективността на екипа и атмосферата в него.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.