Лидерство чрез комуникация 2

Този тренинг е продължение на основното обучение. Състои се от 3 интензивни тренинг дни с практически интервал от 3-4 седмици помежду им. Помага на участниците да задълбочат уменията и добрите практики, както и да развият индивидуални социални и управленски компетенции и да адаптират стила си на комуникация.


Цели:

 • Усъвършенстване на уменията за комуникация и въздействие
 • Придобиване на знания и умения за разбиране на различните типове личности
 • Подобряване на уменията за общуване чрез прилагане на стратегия, съобразена с типа личност
 • Усъвършенстване на уменията за поощряване мотивацията на членовете на екипа
 • Обмяна на опит чрез симулация и анализ на реални ситуации от мениджърската практика на участниците


Съдържание

Още нещо за нагласите:

 • Силна воля или въображение
 • Реалност или представи
 • Проблеми или възможности
Умения за общуване и въздействие за напреднали:
 • Моят основен клиент - как да „продаваме” на шефа
 • 5-те закона на възприятието – защо хората гледат едно и също нещо, а виждат различни неща
 • Как да модерираме дискусия
 • Как да правим спонтанни речи и презентации
 • Как да съобщаваме трудни решения и негативна информация
Разбиране на типовете личности:
 • Защо сме различни и гледаме различно на нещата?
 • Какви са основните типове хора
 • Как да различавам типовете личности
 • Какъв е моят тип личност
 • Стратегии за общуване с различните типове хора
 • Как да пригодя моя личен стил при общуването с различните типове хора
Мотивация за напреднали:
 • Мотивиране чрез „катастрофичната” точка
 • Индивидуализиране на мотивационния разговор според типа личност на събеседника
Личностно развитие:
 • Разкриване на силните страни
 • Осъзнаване на областите за подобрение
 • План за подобряване на нагласите и уменията
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.