Онлайн академия

9 етапа към успеха в продажбите

 • модул 1 - нагласи и въздействие
 • модул 2 - подсъзнание и закони на Айсберга
 • модул 3 - техники за успешни преговори
 • модул 4 - принципи на ефективните преговори и убеждаване
 • модул 5 - търговската презентация
 • модул 6 - оплаквания/възражения
 • модул 7 - как да бъдем различни от конкуренцията
 • модул 8 - приключване на продажбата
 • модул 9 - управление на себе си
Продължителност на всеки модул: 90 минути.
Включва работна книжка, работа в групи, домашно за подготовка между сесиите, личен план за практика.

Perfect call - тайните на телефонните умения

 • модул 1 - въздействие и нагласи по телефона
 • модул 2 - ментални техники за въздействаща комуникация
 • модул 3 - техники за комуникация и убеждаване по телефона
 • модул 4 - гласът - силата да въздействаме
 • модул 5 - как да строим мост по телефона
 • модул 6 - метафори, истории и внушения
Продължителност на всеки модул - 90 минути.
Включва работна книжка, работа в групи, домашно за подготовка между сесиите, личен план за практика.

Dealing with yourself

 • модул 1 - поведението - отражение на това, в което вярваме
 • модул 2 - потребности - убеждения - правила
 • модул 3 - управляваща система и нейното овладяване
 • модул 4 - пирамида на продуктивността
 • модул 5 - въпросите предопределят мислите
 • модул 6 - идентичност - личен план от 4 стъпки за разширяване на границите и разкритие на потенциал
Продължителност на всеки модул - 90 минути.
Включва работна книжка, работа в групи, домашно за подготовка между сесиите, личен план за практика.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.