9 етапа към успеха в продажбите

  • модул 1 - нагласи и въздействие
  • модул 2 - подсъзнание и закони на Айсберга
  • модул 3 - техники за успешни преговори
  • модул 4 - принципи на ефективните преговори и убеждаване
  • модул 5 - търговската презентация
  • модул 6 - оплаквания/възражения
  • модул 7 - как да бъдем различни от конкуренцията
  • модул 8 - приключване на продажбата
  • модул 9 - управление на себе си
Продължителност на всеки модул: 90 минути.
Включва работна книжка, работа в групи, домашно за подготовка между сесиите, личен план за практика.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.