Dealing with yourself

  • модул 1 - поведението - отражение на това, в което вярваме
  • модул 2 - потребности - убеждения - правила
  • модул 3 - управляваща система и нейното овладяване
  • модул 4 - пирамида на продуктивността
  • модул 5 - въпросите предопределят мислите
  • модул 6 - идентичност - личен план от 4 стъпки за разширяване на границите и разкритие на потенциал
Продължителност на всеки модул - 90 минути.
Включва работна книжка, работа в групи, домашно за подготовка между сесиите, личен план за практика.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.