Perfect call - тайните на телефонните умения

  • модул 1 - въздействие и нагласи по телефона
  • модул 2 - ментални техники за въздействаща комуникация
  • модул 3 - техники за комуникация и убеждаване по телефона
  • модул 4 - гласът - силата да въздействаме
  • модул 5 - как да строим мост по телефона
  • модул 6 - метафори, истории и внушения
Продължителност на всеки модул - 90 минути.
Включва работна книжка, работа в групи, домашно за подготовка между сесиите, личен план за практика.
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.