Продажби и търговски умения 2

Този тренинг е продължение на основното обучение по продажби. Състои се от 3 интензивни тренинг дни с практически интервал от 3-4 седмици помежду им. Помага на участниците да задълбочат уменията и добрите практики,  да развият и адаптират различни стратегии за ефективни продажби, да разбират типовете личности.

Цели:
Разбиране на различните типове личности
Прилагане на индивидуализирана стратегия, в зависимост от типа личност на клиента
Управление на процеса на продажба на комплексни продукти, услуги и решения
Обмяна на опит чрез симулация и анализ на реални ситуации от търговската практика на участниците

Съдържание:

Правилните нагласи на успешните търговци
 • Вяра в продукта или вяра в себе си
 • Силна воля или въображение
 • Реалността за продукта или представата на клиента
Разбиране на типовете личности
 • Защо сме различни и гледаме различно на нещата?
 • Какви са основните типове хора
 • Как да различавам типовете клиенти
 • Какъв е моят тип личност и как да пригодя моя личен стил при общуването с различните типове клиенти
Умения за продажби и въздействиe за напреднали
 • 5-те закона на възприятието – защо хората гледат едно и също нещо, а виждат различни неща
 • Мотивиране за покупка чрез „катастрофичната точка”
 • Стратегии за въздействие върху различните типове клиенти
Стратегически продажби
 • Разликата между стратегия и тактика
 • Продажбата като процес – етапи
 • „Идеалният” клиент – профил
 • Различните роли на купувача в процеса на продажба
 • Мотиви и влияние на различните роли при вземането на решение за покупка
 • Стратегии за въздействие и комуникация с различните роли
Личностно развитие
 • Разкриване на силните страни
 • Осъзнаване на областите за подобрение
 • План за подобряване на нагласите и уменията
Скачать премиум шаблон Joomla 3.4.